קניין רוחני

גישור בקניין רוחני

גישור בקניין רוחני

כאשר מתגלעת מחלוקת סביב קניין רוחני, מתקשים הצדדים להגיע להסכמות ביניהם. כל אחד מהם נוטה לראות את המחלוקות מנקודת המבט האישית שלו ומתקשה להבין את גישתו ופעולותיו של הצד השני. בעבור מקרים מסוג זה נועד הליך הגישור בקניין רוחני

× מענה מיידי