סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין / בטי הררי

במאמר זה ננסה לפזר את הערפל מעל ההסדר המפורט בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. המדובר בסעיף שמידי פעם עולה לדיון בקרב העובדים השכירים עת המעסיק מבקש לחתום על מסמך לפיו הצדדים מסכימים לפעול על פי האמור בסעיף זה.

אז מה בעצם מסדיר סעיף זה?

היות ולסעיף זה שני פנים, פן אחד זכויות וחובות העובד כתוצאה מהחלת סעיף זה והפן השני זכויות וחובות המעסיק, נפריד בין הצדדים.

הפן של העובד: כידוע על פי החוק מעסיק מחויב להפריש לעובד 6% מהשכר לטובת פיצויי פיטורין. חוק זה נועד להסדיר מצבים רבים שהיו לפני שחוקק בשנת 2008 , בהם מעסיקים קטנים לא נהגו לפתוח לעובדיהם קופות פיצויים ופנסיה ובמקרים רבים, באם פוטר העובד הוא עלול היה למצוא עצמו ללא פיצויים וזאת בשל קשיי נזילות של המעסיק. ברור שככול שהעובד עבד אצל מעסיק זמן רב יותר, פגיעתו הייתה גדולה יותר שכן פיצויי פיטורין מחושבים לפי מכפלת משכורתו האחרונה של העובד (ברוטו) כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק.

חובת ההפרשה לפיצויים ופנסיה הבטיחה כי מצבים כאלו לא ישנו, אולם החוק קובע הפרשה של 6% לפיצויי פיטורין בעוד ההפרשה ע”פ הקבוע בסעיף 14 היא 8.333% ממשכורתו של העובד לטובת פיצויי פיטורין.

חתימה על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מבטיחה כי המעסיק יפריש לטובת העובד מידי חודש בחודש סך של 8.33% מהשכר וכך העובד יקבל לידיו בסיום עבודתו פיצויי פיטורין מלאים והמעסיק לא יידרש להשלים מכיסו אף לא שקל אחד.

כיום כאשר החוק מסדיר קבלת כל הסכום שהופרש לטובת העובד בקופת הפיצויים גם במקרה שהפסקת העבודה הינה בחירה של העובד (כלומר התפטרות ולא פיטורין), הרי שהחתימה על סעיף 14 מומלצת ביותר ולמעשה משווה בין הפיצוי שיקבל העובד שפוטר לפיצויי שיקבל העובד שמבקש להתפטר מרצונו.

הפן של המעסיק: כאמור סעיף 14 מורה על הפרשה של 8.33% משכרו של העובד מידי חודש במקום הפרשה של 6% כפי שקובע חוק הפנסיה. נשאלת השאלה מה היתרון עבור המעסיק במקרה זה? שהרי כפי שאמרנו במקרה שבו העובד יבקש לעזוב את מקום העבודה מרצונו, יקבל לידיו סכום פיצויים כאילו הוא פוטר ולא התפטר.

היתרון של המעסיק הוא שההפרשה מתבצעת מידי חודש על פי השכר החודשי של העובד. עובדה זו פועלת לטובת המעסיק שבסיום יחסי עובד מעביד ישלם פיצויים על פי השכר ששולם בפועל לעובד במשך כל שנות עבודתו ולא ע”פ משכורתו האחרונה של העובד כפול במספר שנות העבודה.

יתרון זה הינו קרדינלי כאשר אנו עוסקים בעובד שעבד אצל המעסיק תקופה ארוכה במסגרתה זכה לעלייה בשכרו מידי פעם לפעם. באם לא היו הצדדים חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין היה העובד ,במקרה של פיטורין, מקבל לידיו את סך משכורתו האחרונה שהינה גבוהה מהשכר אותו קיבל העובד בתחילת דרכו, כפול מספר השנים בהם עבד. אולם באם הצדדים חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין הרי שפיצוי שיקבל העובד יהיה יחסי למשכורות ששולמו לו בפועל וכך למעשה המעסיק ישלם לעובד סכום נמוך יותר.

עיינינו הרואות כי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין בא לאזן בין זכויות העובד ולזכויות המעסיק ומומלץ מאוד לבקש מהמעסיק לחתום עליו ולהפריש הפרשות לקרן הפיצויים על פי מתווה זה.

 

 

 

השאר תגובה