גישור פלילי

בהליך הפלילי המשפטי בו ישנן מספר אפשרויות לפיצוי קרבן, אין הוא זוכה לרוב ליחס המרכך ולו במעט את עוצמת הפגיעה אותה הוא חש כתוצאה מהעבירה. באמצעות הליך גישור פלילי חש הקורבן שהוא משפיע על תהליך עשיית הצדק וכי ניתנת תשומת לב מלאה לצרכיו, בעיקר לאלו הרגשיים

תהליך הגישור הפך בהדרגה בשני העשורים האחרונים לאלטרנטיבה המובילה להליכים משפטיים בכל הנוגע לפתרון סכסוכים. עובדה זו בולטת במיוחד בתחום הגירושין בו ירדה כמות התביעות לבית המשפט בישראל ביותר מ-50% מרגע בו נכנס החוק להסדר התדיינויות המחייב זוג שבחר להתגרש לעבור תהליך גישור בטרם הוא מגיע לבית המשפט. גם בתחומים אזרחיים נוספים כמו נדל”ן, קניין רוחני, צרכנות ועסקים ניתן לראות שינוי משמעותי, בעיקר מאז תחילת שנת 2021 אז נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי החדש שבין היתר מחייבות כל תביעה שסכומה עולה על 40 אלף ₪ להתחיל בתהליך גישור במטרה שלא להגיע כלל לבית המשפט. לצד מגמות אלה, בשנים האחרונות קיימת מגמה בישראל של הטמעת הליך הגישור גם בתיקים פליליים.

בניגוד לגישור גירושין או גישור אזרחי, תהליך גישור פלילי הוא פרוצדורה שונה לחלוטין שכן מדובר בתיקים עם אופי שונה מאוד, שכן בניגוד למרבית הגישורים האזרחיים הנסובים סביב סוגיות כספיות, בגישור פלילי מדובר על קורבן ופוגע שלעתים התקיימה ביניהם מערכת יחסים מוקדמת ולעתים כלל לא.

יעילותו של הגישור הפלילי נתמכת על ידי תיאוריות מחקריות שונות כשהעיקרית שבהן היא תיאוריית הצדק המאחה (Restorative Justice). על פי תאוריה זו התגובה לפשע המוגדר פלילי אינה צריכה להתבטא רק באמצעות פעולה של המדינה, אלא גם באמצעים אלמנטים קהילתיים ובין-אישיים של שיח וגישור.

ההיסטוריה של הגישור הפלילי

נהוג לייחס את תחילת דרכו של הגישור הפלילי ליוזמה של קצין מבחן קנדי אשר יזם בשנת 1974 מפגשים בין שני עבריינים צעירים לבין מי שנפגעו מהם. מאז אותה היוזמה הוקמו ברחבי צפון אמריקה תכניות רבות של גישור פלילי במודלים שונים.

באירופה ההליך יושם בשני העשורים האחרונים של המאה הקודמת בקרוב ל – 700 תכניות, ובשנת 1999 התקבלה החלטה במועצת אירופה שהמליצה למדינות היבשת ליישמו. במספר מדינות בעולם נערכו מחקרי שטח רבים אשר בחנו את מידת הצלחתו של ההליך בפלילי. הם מצאו  כי קרוב ל – 90% ממפגשי הגישור הפלילי מסתיימים בהסכם בין הצדדים.  

בנוסף לכך בחנו מחקרים אלה את מידת שביעות הרצון של הקורבנות והפוגעים מההליך ומצאו כי היא גבוהה יותר לעומת שביעות רצונם של הצדדים מההליך הפלילי הסטנדרטי. ישנם מספר מחקרים הטוענים כי הליך הגישור עשוי לצמצם במידת מסוימת את העבריינות החוזרת של מבצעי העבירה המשתתפים בו, בהשוואה לתיקים פליליים שנדונו בבית המשפט.

בישראל נוסה הליך הגישור הפלילי לראשונה ע”י שירות המבחן לנוער, אשר ביצע כבר עשרות מפגשי גישור בין קרבן העבירה לבין הנער העבריין. כל המשתתפים בגישור דווחו על רמה גבוהה של שביעות רצון. תוצאות ההליך משפיעות לרוב על המלצת שירות המבחן בקשר לתיקו של הנער.

 

יתרונותיו של הגישור בפלילים

יתרונותיו הידועים של הגישור של מקבלים משנה תוקף בתיקים פליליים הנובעים מסכסוך מתמשך כמו סכסוכים במקום העבודה, סכסוכי שכנים וסכסוכים במשפחה. הגישור הפלילי מאפשר לפתור את הסכסוך הכולל, הנוגע הן להיבטים הפרקטיים שלו והן להיבטים הרגשיים המאוד דומיננטיים במקרים של פגיעה כתוצאה מעבירה פלילית. זאת בניגוד עוד למשפט הפלילי שאינו מכוון כלל למטרות אלו ולכן עשוי לעיתים להחריף את הסכסוך ואת תחושת הנפגעות של הקורבן. כאשר ישנו שיח בו הפוגע מכיר ברגשותיו של הקורבן כלפי הפגיעה והקורבן מקבל מענה לצרכים הרגשיים שלו נפתח פתח להמשך מערכת יחסים בין הצדדים במידה ויהיו מעוניינים בכך בעתיד.

גם בעבירות פליליות שאינן נוגעות לקשר מתמשך יש להליך גישור פלילי יתרונות רבים, הן עבור הקורבן והן עבור הפוגע. בהליך הפלילי המשפטי בו ישנן מספר אפשרויות לפיצוי קרבן, במקרים רבים אין הוא זוכה ליחס המרכך ולו במעט את עוצמת הפגיעה אותה הוא חש כתוצאה מהעבירה. באמצעות הליך גישור פלילי חש הקורבן שהוא משפיע על תהליך עשיית הצדק וכי ניתנת תשומת לב מלאה לצרכיו, בעיקר לאלו הרגשיים.

הפגשת הקורבן עם הפוגע באווירה המשדרת לו ביטחון ובצורה מושכלת ובדרך כלל גם לאחר הכנה מוקדמת, תהיה ברוב המקרים בעלת ערך רב עבורו. זו הזדמנות עבורו לתאר בפני הפוגע את השפעת העבירה על חייו ולשאול אותו כל שאלה שיחפוץ ותוכל לעזור לו להשלים חלקים שחסרים בתמונה הגדולה של המקרה;

כך מקבל הקורבן פרטים חשובים שעד כה נאלץ להשלים לבד וכתוצאה מכך חווה תחושת העצמה. המפגש הזה עם האדם שפגע בו, מפחית ברוב המקרים רמת החרדות שלו, אשר מטבע הדברים גבוהה יותר כאשר הפוגע אינו מוכר. ההסכם המושג בתהליך הגישור והפיצוי אותו הוא מקבל כתוצאה ממנו, תורמים גם הם לשיפור מצבו הרגשי.

גם עבור הפוגע מהווה הגישור חוויה מתקנת. ניתנת לו האפשרות לקחת אחריות על הפגיעה מתוך שיח ולא מתוך כפייה ולקחת חלק בניהול ההליך. המרחב הבטוח שמייצר הליך הגישור מאפשר לפוגע להקשיב לקורבן להבין כיצד המעשים שביצע השפיעו עליו ועל חייו. בהליך משפט הפלילי קשה עד בלתי אפשרי להביא את הפוגע להקשיב ולהבין נמשום שהוא נמצא בהתגוננות כנאשם.

השיח הפתוח עם הקורבן ממחיש לפוגע שמאחורי מעשיו עומד אדם שנפגע. חוויה זו מפחיתה באופן ניכר את הסיכוי שהפוגע יחזור על מעשיו. בהליך הגישור הפלילי ניתנת לפוגע הזדמנות לתקן את העוול מעשה ידיו, תוך הפחתה ולעיתים ביטול של העונש, הגורמת לו לחוש השפלה ומתייגת אותו כעבריין. בנוסף, הסיכוי שהפיצוי שמגיע לקורבן אכן יתממש יגדל משמעותית כאשר הוא ייוולד מתוך הסכמה ולא יכפה על הפוגע.

השאר תגובה