גישור פוליטי ובארגונים חברתיים

כאשר מתגלעים סכסוכים בתחום הפוליטי והארגונים החברתיים משתלבים בתוכם היבטים משפטיים ועובדתיים כמו גם הרגשת עוול וחוסר צדק של אחד מהצדדים או של שניהם. תחושת חוסר הצדק גורמת לכך שמחלוקות שהיו יכולות להיפתר בהידברות, הופכות למלחמות עולם הסוחפות את הצדדים להתדיינות משפטית ארוכה ויקרה.

כאשר הצדדים שנקלעו לסכסוך פוליטי פונים כבר בשלב הראשון של המחלוקת להליכים משפטיים הם עלולים להפסיד יתרונות רבים שיכלו לקבל אילו היו פונים בשלב זה לגישור פוליטי. הליכים משפטיים כצעד ראשון גורמים לצד השני להגיב גם כן בהליכים משפטיים ומכאן הדרך לבתי המשפט ולהסלמה קצרה.

מאידך, תארו לכם מצב בו הצד שמרגיש נפגע ורוצה לקבל את המגיע לו, פונה לצד השני בעזרת מגשר שיסביר לו כיצד לגרום לו להגיע לישיבת גישור. הזמנה שכזו, שנעשית מתוך רצון לשיח ולמניעת מלחמה, תגרום לצד השני להבין שהכוונה היא לפתור את הדברים בצורה חיובית ושביכולתו למנוע מלחמה משפטית ואף להרוויח מהגישור. הכלים שנמצאים בידי המגשר יעזרו ליצירת המפגש הראשוני בחדר הגישור בין הצדדים בסכסוך פוליטי. מפגש שכתוצאה ממנו יוכלו שני הצדדים לצאת מנצחים מהמחלוקת.

לעתים כאשר מערכת היחסים בין הצדדים אינה מאפשרת תקשורת ישירה ביניהם, מתקשה הצד המעוניין בגישור להזמין את הצד השני לגישור בעצמו. במקרים כאלה יכול המגשר לפנות בעצמו לצד השני ובעזרת הכלים המקצועיים שברשותו, להביא גם אותו לחדר הגישור בסכסוכים פוליטיים.

על אף שכל אחד מהצדדים בסכסוך פוליטי או בארגונים חברתיים יוכל לטעון טיעונים משפטיים על מנת להוכיח את צדקתו, הפתרון המיטבי לפתרון מחלוקות בסכסוכים סביב נושא זה, הוא דווקא בגישור. במהלך הגישור ניתנות לצדדים הזכות וחופש לפעול ביצירתיות ובהתאם לסולם הערכים ולצרכים הסובייקטיביים שלהם, לשמור על שמם הטוב, לחסוך זמן, כסף ומפחי נפש.

גישור פוליטי ובארגונים חברתיים מאפשר טיפול מקיף וכולל בכל הסוגיות הקיימות על שולחן הדיונים. במהלך הגישור הפוליטי אנו עוסקים בין היתר: בשאלות מעשיות ומשפטיות (אם ישנן) הקשורות לסכסוך, לגורמים שהובילו ליצירת הסכסוך, בהשלכות הרגשיות והמעשיות שנגרמו לצדדים ובמציאת פתרונות יצירתיים שיאפשרו לשני הצדדים לסיים את המחלוקות בתחושת כבוד וצדק.

במהלך גישור פוליטי נפגשים הצדדים בעזרתו של המגשר שבעזרת הכלים העומדים לרשותו יכול להביא את הצדדים להגיע להסכמות יצירתיות שיאפשרו לשניהם לצאת מורווחים מהתהליך ואף לקבל בסופו של דבר יותר מאשר ציפו בתחילת הדרך.

תחום הגישור הפוליטי הולך והופך בשנים האחרונות להליך יותר ויותר מבוקש ופופולארי בישראל ובעולם. הסיבות לכך הן שהליך הגישור בתחום הפוליטי ובארגונים החברתיים מאפשר מציאת פתרונות יצירתיים, מהירים וזולים באופן יחסי בהשגת הפתרון ומכך שהוא מאפשר את המשך קיומה של מערכת היחסים ואף מונע את העלייה בגובה הלהבות במקרה הצורך.

פתרון שהושג בגישור פוליטי נשאר חסוי ואינו מפורסם ברבים (אלא אם הצדדים הסכימו אחרת). לדבר יתרון גדול הן מהבחינה ששמו הטוב של אף אחד מהצדדים לא נפגע. 

הליך גישור בסכסוכים פוליטיים ובארגונים חברתיים הוא התהליך הטוב ביותר לפתרון מחלוקות בתחום זה. את ההסבר לכך תוכלו למצוא בטבלה הבאה:

נקודת השוואהגישורהליך משפטי בבית המשפט
מהירותפתרון תוך מספר שעות ועד מספר שבועות ספוריםהליך משפטי עלול להימשך שנים רבות
עלות התהליךכמה אלפי שקלים לכל צד (פחות מהאגרה שהייתה משולמת בפתיחת תיק בבית המשפט)עשרות ומאות אלפי ש”ח לכל אחד מהצדדים.
מי מחליט מה התוצאה הסופיתהצדדיםשופט
קיומה של מערכת יחסים חיובית אחרי תום הסכסוךאפשרי ורצויבמרבית המקרים בלתי אפשרית
מתי מתקיימים המפגשיםבזמן הנוח לכםלפי קביעת השופט
סודיות התהליךהתהליך חסוי לגמרי. איש מלבדכם ומלבד המגשר שלכם לא ידע מה קרה בתהליך הגישור.פומביות הדיון מחייבת פרסום פרוטוקול הדיון כך שכל אדם יוכל מעתה ואילך לדעת מה קרה לכם במהלך הסכסוך.

גישור בינלאומי בתחום הפוליטי ובארגונים חברתיים

כאשר הסכסוך שהתגלע מערב צדדים ממדינות שונות או כאלה המדברים בשפות שונות, ניתן לקיים גישור בסכסוכי פוליטי ובתחום הארגונים החברתיים גם בעזרת שיחות וידאו בזמנים המותאמים לכל המעורבים. לדבר יתרון גדול בעיקר כאשר מדובר במחלוקות בין אנשים הנמצאים במדינות שונות, בין היתר מאחר ועלויות ניהול התיק המשפטי כאשר מדובר במדינות שונות יהיה גבוה ביותר והזמן שיידרש לסיום הסכסוך בערכאות משפטיות יהיה ארוך לאין שיעור מזה שיידרש בגישור בסכסוכים מהסוג הזה.

יצירת שותפות חדשה ושיפור מערכת היחסים בזכות הגישור הפוליטי

משבר הוא הזדמנות פז לשיפור מערכת היחסים העוינת בין הצדדים בסכסוך. נקודת המבט שלנו היא שהנקודה בה פרצה המחלוקת היא זו בה הצדדים אמרו שהם אינם יכולים עוד לפעול בדרך בה הם פעלו קודם לכן ושכעת יש צורך לשנות את צורת ההתנהלות ולמצוא פתרון שיאפשר התקדמות באופן שונה וחיובי. באופן טבעי, בתחילת התהליך מתקשים הצדדים לראות את האפשרויות לשיתוף פעולה ביניהם אך ככל שהגישור בסכסוכי מקרקעין מתקדם, כך הם יראו יותר ויותר את המשותף ביניהם ויקבלו פרספקטיבה על נקודת המחלוקת ביחס לשאר התמונה. זווית ראייה רחבה זו מאפשרת מציאת פתרונות יצירתיים שיאפשרו הגעה לפתרון קבע מוסכם וארוך טווח.

שאלות ותשובות בנושא גישור חדלות פוליטי ובארגונים חברתיים:

ש: האם יש חובה לפעול לפי החוק במהלך גישור פוליטי?

ת: החוק יכול בהחלט לשמש כנקודת מבט ועוגן לקבלת החלטות במהלך הגישור אך אנו בהחלט יכולים לחשוב על פתרונות יצירתיים מעבר לכתוב בחוק והכל בהתאם לרצון הצדדים ולהסכמה המתקבלת ביניהם בגישור.

ש: האם הסכם שמושג בגישור פוליטי הוא הסכם מחייב?

ת: בהחלט כן. הסכם שהושג בגישור ואושר על ידי שני הצדדים בחתימתם הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין. במידת הצורך אף ניתן להגיש את ההסכם לבית המשפט על מנת ויקבל תוקף של פסק דין.

ש: כמה זמן לוקח להגיע להסכמות בגישור פוליטי?

ת: גישור פוליטי או בארגונים חברתיים נמשך בדרך כלל מספר שעות המתפרשות על פני מספר ימים או שבועות.

ש: היכן מתקיים תהליך הגישור הפוליטי?

ת: הגישור מתקיים במשרדנו הראשי ברחוב רש”י 6 בתל אביב או באחד מסניפנו בארץ, לבחירתכם ולנוחיותכם.

השאר תגובה