גישור ברשלנות רפואית

תביעות והליכים משפטיים הם לא האלטרנטיבה היחידה במקרה של רשלנות רפואית. בשנים האחרונות יותר ויותר סכסוכים כאלה נפתרים באמצעות גישור ברשלנות רפואית. במאמר זה נעסוק בסיבות השכיחות לסכסוכים שפורצים בגין חשד לרשלנות רפואית וביתרונות תהליך הגישור בסכסוכים סביב נושא זה

“וצריך להיות מהדר בכל דיניו אחר הפשרה. ואם יוכל שלא יפסוק דין בכל ימיו, אבל שיעשה פשרה בין שני המריבים, הנה מה טוב ומה נעים. ואם אינו יכול, אז יחתוך הדין ואל יטריח, אבל ייתן זמנים ארוכים לבעל הריב, ויניחהו לבקש על נפשו כל היום, ואע”פ שירבה דברים וידבר הוללות וסכלות”. ציטוט זה של הרמב”ם בהקדמה לפירוש המשנה מציג בקליפת אגוז את דרכה של ההלכה היהודית המעדיפה גישור ופשרה על פני הדין.  בשתי המאות האחרונות התקבעו הליכים משפטיים כדרך המרכזית ולעתים אף היחידה לפתרון סכסוכים. בעשורים האחרונים ובמיוחד בשנים האחרונות חל שינוי כשיותר ויותר אנשים בוחרים בתהליך גישור על מנת לפתור סכסוכים אליהם נקלעו ונמנעים מלהגיע לבית המשפט. מבחינה פורמלית נחשב הגישור לתחום יחסית חדש על ציר ההיסטוריה, אבל בהסתכלות מעמיקה יותר הגישור הוא למעשה חזרה לשורשים הבסיסיים ביותר של ההלכה היהודית ש”דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”.

הגישור נטוע כל כך עמוק בשורשיו של העם היהודי ומגיע עד לאהרון הכהן שיש הטוענים כי היה למעשה המגשר הראשון. במסכת אבות (א, יב) מתוארת השיטה לפיה נהג אהרון לגשר: “שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם. אמר לו: ‘בני, ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר ‘אוי לי, היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו’. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. והולך אהרן ויושב אצל האחר, ואומר לו: ‘בני ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, ואומר ‘אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו’. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה, גפפו ונשקו זה לזה”.

בין גישתו של אהרון נמתח קו ישיר לגישור בן ימינו. אהרון בחכמתו הבין שסכסוך בין בני אדם לעולם לא יסוב רק סביב פרטים טכניים, אלא קודם כל ולפני הכל הוא דורש התייחסות לעולם הרגשי של כל אחד מהצדדים. בני אדם הם בני אדם, בין אם מדובר בימי התנ”ך או בימינו אנו – וסכסוך מציף בכל אדם קשת שלמה של רגשות שיכולה לכלול בין היתר כעס, אכזבה, עלבון, רצון לנקמה, רצון בהכרה, פחד, חרדה ועוד. מבלי לתת לכל צד לבטא את הרגשות שמעלה בהם הסכסוך ולאפשר להם צעין “אוורור” רגשי – יהיה קשה מאוד להגיע למצב של הידברות כנה שתוביל בסופו של דבר לפיתרון.

סכסוך נוסף ומפורסם מהתנ”ך הוא הסכסוך בין יוסף ואחיו. גם בו ניתן להביט מבעד למשקפיים גישוריים. אחד האלמנטים החשובים בתהליך גישור הוא התקשורת בין הצדדים המסוכסכים. גם אם התקשורת היא שלילית בתחילת התהליך, כל עוד היא קיימת – מתקיים שיח. מרגע שמתקיים שיח, יש עם מה לעבוד ובתהליך נכון הוא גם ישתפר ויהפוך להיות חיובי מהר מאוד.

בסיפור הסכסוך הקשה בין יוסף לאחיו עולה מהתיאור התנכ”י כי כל ערוצי התקשורת בין הצדדים נחסמו. משכך יוסף ואחיו אינם מסוגלים לנהל אפילו את היום יום שלהם בצורה כלשהי. את הפסוק המתאר מצב מורכב זה, “ולא יכלו דברו לשלום”, מפרש רבי עובדיה ספורנו שפעל באיטליה, המאה ה-16: “אף על פי שהיו צריכים לדבר עמו בעניין הנהגת הבית ומרעה הצאן, בהיותו מנהיג במצוות אביו, לא יכלו לדבר עמו לשלום וריעות כמנהג אחים”. זהו פירוש המדגיש את מערכת היחסים העכורה בין בצדדים ואת הנתק הקיים ביניהם. זאת למרות שמדובר באחים שלהם אמור להיות אינטרס לשמר קשר מכבד ביניהם לטובת כל הצדדים.

הכשל התקשורתי מתבטא לא רק בנתק התקשורתי הין האחים ליוסף, אלא גם בהתנהלותו של יוסף עצמו שלא מגלה שום אמפתיה לרגשות הקשים של אחיו כלפיו, וממשיך לתאר להם את חלומותיו מבלי להבין את ההשלכות של צעד זה. והספורנו מפרש עניין זה בכותבו: “‘ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו’ – כי התחיל לדבר עימהם במקום שהם לא רצו לדבר עמו. ולפי ששנאה זו הייתה בלב, לא הרגיש בה יוסף”.

לפי פירוש זה, נמנעו האחים מלבטא את כעסם, ושמרו אותו בלבם. העובדה שלא חשפו את רגשותיהם בדבר החלומות גרם ליוסף להמשיך לתאר בפניהם את חלומותיו, מה שהעלה את רף התסכול והשנאה של אחיו. מכיוון שלא הייתה בין הצדדים תקשורת פתוחה וכנה, נותרו רגשוטת תסכול האחים מוצפנות בלבם עד שעלה על גדותיו והתפרץ במלוא בעוצמה כה חזקה עד שהביאה כמעט להירצחו של יוסף.

 

לאחר מכן כשיוסף ממשיך לספר לאחיו על חלומותיו, הם כבר מגיבים בזעם: “ויאמרו לו אחיו: המלוך תמלוך עלינו? אם משול תמשול בנו? ויוסיפו עוד שנוא אותו”.

בתהליך גישור ובחיים בכלל, זלזול בתפיסה או עמדה של האחר או התנהגות הנחווית אצלו כמטילת ספק בכישוריו, בשמו או ביכולותיו גורמת לו רק להתחפר בעמדתו ולתקוף בחזרה.

בשלב זה מתערב יעקב אביהם של יוסף ואחיו, אך גם תגובתו אינה מרגיעה את הכעס: “ויגער באביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת, הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה?” רש”י פירש את דברי יעקב כניסיון פיוס: כיוון שרחל אמו של יוסף כבר הלכה לעולמה היא לא תוכל להשתחוות לו ולכן על חלום על פרטיו אינו אלא בטל בשישים.

בעיניים גישוריות, יתכן כי ניסיון זה נכשל, מכיוון שלא עמד על האינטרס האמִתי של האחים שהיה למעשה קבלת יחס שווה מצד אביהם ועל כן התקוממו על כך ששמע את דיבתם יוצאת ללא תגובתו, ובנוסף התנגדו בתוקף להתנהגותו המתנשאת של יוסף.

הסיפור הזה בא ללמדנו כי סכסוכים שאינם מנוהלים נכון מבלי שיהיה גורם המסוגל לגרום לצדדים לדבר ולפתוח את סגור לבם, יכול להסלים במהירות ולהגיע למצב בו הצדדים מתנהלים מתוך זעם ובצורה לא רציונאלית עד כדי פגיעה פיזית באחיהם. ומה שהיה נכון אז בימי יוסף ואחיו, נכון גם היום. לכן הגישור נמצא בעלייה מתמדת בארץ ובעולם והפך לאלטרנטיבה המובילה לפתרון סכסוכים מול השיטה המשפטית.

אין כמעט סכסוך שאי אפשר לפתור בהידברות בין הצדדים. הרציונל אומר שכאשר שני צדדים שמכירים את הסכסוך ביניהם יותר טוב מכל אדם אחר (שופט, עורך דין או דיין), מכירים את צורכיהם, את האינטרסים שלהם ואת היכולות, יישבו לדבר הם יצליחו להגיע בסופו של דבר לפתרון הנכון וההוגן ביותר עבור שניהם. תהליך גישור נועד לעזור לצדדים אלה להגיע למצב של שיח ביניהם וזאת קודם כל על ידי מתן האפשרות לפרוק את רגשותיהם מבלי לחשוש כי מישהו ישתמש בזה נגדם בשלב כלשהו. התהליך מאפשר למצוא את הטוב המשותף בין שני אנשים שניהלו ביניהם מערכת יחסים כזו או אחרת ולגרום להם לראות לא רק את המחלוקות אלא להתרכז באינטרסים המשותפים מהם נולדות ההסכמות שמובילות לפתרון הסכסוך. זה הדבר הנכון, הבריא והיהודי ביותר לעשות על מנת לממש את מהות ההלכה היהודית שכאמור “דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”.

השאר תגובה