גישור בסכסוכי שותפים

גישור שותפים במשרד המגשרים נדב נישרי מאפשר לכם להגיע להסכמות הטובות, הצודקות וההוגנות ביותר לטובת כל הצדדים. במאמר זה נסביר כיצד אנו עושים זאת.

גישור בסכסוכי שותפים

כאשר מתגלעים סכסוכי שותפים משתלבים בתוכם היבטים משפטיים ועובדתיים יחד עם תחושת פגיעות רגשית של כל אחד מהשותפים. תחושת חוסר הצדק יחד עם השינוי התעסוקתי הנדרש, גורמים לכך שמחלוקות שהיו יכולות להיפתר על כוס קפה בין הצדדים, הופכות למלחמות עולם הסוחפות את הצדדים להתדיינות משפטית ארוכה ויקרה.

כאשר השותפים פונים כבר בשלב הראשון של המחלוקת להליכים משפטיים הם עלולים להפסיד יתרונות רבים שיכלו לקבל אילו היו פונים בשלב זה לגישור בין שותפים. הליכים משפטיים כצעד ראשון גורמים לצד השני להגיב גם כן בהליכים משפטיים ומכאן הדרך לבתי המשפט ולהסלמה קצרה. 

מאידך, תארו לכם מצב בו השותף שמרגיש נפגע ורוצה לקבל את המגיע לו, פונה לשותף השני בעזרת מגשר שיסביר לו כיצד לגרום לצד השני להגיע לישיבת גישור. הזמנה שכזו, שנעשית מתוך רצון לשיח ולמניעת מלחמה, תגרום לצד השני להבין שהכוונה היא לפתור את הדברים בצורה חיובית ושביכולתו למנוע מלחמה משפטית ואף להרוויח מהגישור. הכלים שנמצאים בידי המגשר יעזרו ליצירת המפגש הראשוני בחדר הגישור בין שותפים. מפגש שכתוצאה ממנו יוכלו שני הצדדים לצאת מנצחים מהמחלוקת.

לעתים כאשר מערכת היחסים בין הצדדים אינה מאפשרת תקשורת ישירה ביניהם, מתקשה הצד המעוניין בגישור להזמין את הצד השני לגישור בעצמו. במקרים כאלה יכול המגשר לפנות בעצמו לצד השני ובעזרת הכלים המקצועיים שברשותו, להביא גם אותו לחדר הגישור בסכסוכי שותפים.

על אף קיומם של חוקים ברורים העוסקים בשיני חוזים במדינת ישראל, הפתרון המיטבי לפתרון מחלוקות בסכסוכי שותפים, הוא דווקא בגישור בסכסוכי שותפים. במהלך הגישור ניתנות לצדדים הזכות וחופש לפעול ביצירתיות ובהתאם לסולם הערכים ולצרכים הסובייקטיביים שלהם.

גישור בסכסוכי שותפים מאפשר טיפול מקיף וכולל בכל הסוגיות הקיימות על שולחן הדיונים. במהלך הגישור בסכסוכי שותפים אנו עוסקים בין היתר: בשאלות מעשיות ומשפטיות הקשורות לסכסוך, לגורמים שהובילו ליצירת הסכסוך, בהשלכות הרגשיות והמעשיות שנגרמו לצדדים ובמציאת פתרונות יצירתיים שיאפשרו לשני הצדדים לסיים את המחלוקות בתחושת כבוד וצדק ובמידת האפשר אף יאפשרו את המשך השותפות והגדלת הרווחים האפשריים כתוצאה מכך.

במהלך גישור בסכסוכי שותפים נפגשים הצדדים בעזרתו של המגשר שבעזרת הכלים העומדים לרשותו יכול להביא את השותפים להגיע להסכמות יצירתיות שיאפשרו לשניהם לצאת מורווחים מהתהליך ואף לקבל בסופו של דבר יותר מאשר ציפו בתחילת הדרך.

תחום הגישור בסכסוכי שותפים הולך והופך בשנים האחרונות להליך יותר ויותר מבוקש ופופולארי בישראל ובעולם. הסיבות לכך הן שהליך הגישור בסכסוכי שותפים מאפשר מציאת פתרונות יצירתיים, מהירים וזולים באופן יחסי בהשגת הפתרון ומכך שהוא מאפשר את המשך קיומה של מערכת היחסים (חשוב בעיקר בתחומים בהם יש קהילה קטנה העוסקת בתחום) ואף מונע את העליה בגובה הלהבות במקרה הצורך.

פתרון שהושג בגישור בסכסוכי שותפים נשאר חסוי ואינו מפורסם ברבים (אלא אם הצדדים הסכימו אחרת). לדבר יתרון גדול הן מהבחינה ששמם הטבו של השותפים לא נפגע והן עבור העסק המשותף שסודות לא מועברים למתחרים ודבר המשבר שהתרחש כלל לא מגיע לאוזני אנשים היכולים להפיק ערך מהסכסוך בין השותפים.

הליך גישור בסכסוכי שותפים הוא התהליך הטוב ביותר לפתרון מחלוקות בין שותפים בעסק. את ההסבר לכך תוכלו למצוא בטבלה הבאה:

הליך גישור בסכסוכי שותפים לעומת הליך משפטי

נקודת השוואהגישורהליך משפטי בבית המשפט
מהירותפתרון תוך מספר שעות ועד מספר שבועות ספוריםהליך משפטי עלול להימשך שנים רבות
עלות התהליךכמה אלפי שקלים לכל צד (פחות מהאגרה שהייתה משולמת בפתיחת תיק בבית המשפט)עשרות ומאות אלפי ש"ח לכל אחד מהצדדים.
מי מחליט מה התוצאה הסופיתהצדדיםשופט
קיומה של מערכת יחסים חיובית אחרי תום הסכסוךאפשרי ורצויבמרבית המקרים בלתי אפשרית
מתי מתקיימים המפגשיםבזמן הנוח לכםלפי קביעת השופט
סודיות התהליךהתהליך חסוי לגמרי. איש מלבדכם ומלבד המגשר שלכם לא ידע מה קרה בתהליך הגישור.פומביות הדיון מחייבת פרסום פרוטוקול הדיון כך שכל אדם יוכל מעתה ואילך לדעת מה קרה לכם במהלך הסכסוך.

5 יתרונות גדולים לגישור במשרד המגשרים נדב נישרי

גישור בינלאומי בסכסוכי שותפים

כאשר הסכסוך שהתגלע מערב צדדים ממדינות שונות או כאלה המדברים בשפות שונות, ניתן לקיים גישור בסכסוכי שותפים גם בעזרת שיחות וידאו בזמנים המותאמים לכל המעורבים. לדבר יתרון גדול בעיקר כאשר מדובר במחלוקות בין אנשים הנמצאים במדינות שונות, בין היתר מאחר ועלויות ניהול התיק המשפטי כאשר מדובר במדינות שונות יהיה גבוה ביותר והזמן שיידרש לסיום הסכסוך בערכאות משפטיות יהיה ארוך לאין שיעור מזה שיידרש בגישור בסכסוכי שותפים.

 

יצירת שותפות חדשה ושיפור מערכת היחסים בזכות הגישור בסכסוכי שותפים

משבר הוא הזדמנות פז לשיפור מערכת היחסים העוינת בין הצדדים בסכסוך. נקודת המבט שלנו היא שהנקודה בה פרצה המחלוקת היא הנקודה בה הצדדים אמרו שהם אינם יכולים עוד לפעול בדרך בה הם פעלו קודם לכן ושכעת יש צורך לשנות את צורת ההתנהלות ולמצוא פתרון שיאפשר התקדמות באופן שונה וחיובי. באופן טבעי בתחילת התהליך מתקשים הצדדים לראות את האפשרויות לשיתוף פעולה ביניהם אך ככל שהגישור בסכסוכי שותפים מתקדם, כך הם יראו יותר ויותר את המשותף ביניהם ויקבלו פרספקטיבה על נקודת המחלוקת ביחס לשאר התמונה. זווית ראייה רחבה זו מאפשרת מציאת פתרונות יצירתיים שיאפשרו הגעה לפתרון קבע מוסכם וארוך טווח.

שאלות ותשובות בנושא גישור בסכסוכי שותפים:

ש: האם יש חובה לפעול לפי החוק במהלך גישור בסכסוכי שותפים?

ת: החוק יכול בהחלט לשמש כנקודת מבט ועוגן לקבלת החלטות במהלך הגישור אך אנו בהחלט יכולים לחשוב על פתרונות יצירתיים מעבר לכתוב בחוק והכל בהתאם לרצון הצדדים ולהסכמה המתקבלת ביניהם בגישור.

 

ש: האם הסכם שמושג בגישור בסכסוכי שותפים הוא הסכם מחייב?

ת: בהחלט כן. הסכם שהושג בגישור ואושר על ידי שני הצדדים בחתימתם הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין. במידת הצורך אף ניתן להגיש את ההסכם לבית המשפט על מנת ויקבל תוקף של פסק דין.

 

ש: כמה זמן לוקח להגיע להסכמות בגישור בסכסוכי שותפים?

ת: גישור בסכסוכי שותפים נמשך בדרך כלל מספר שעות המתפרשות על פני מספר ימים או שבועות.

 

ש: היכן מתקיים הגישור?

ת: הגישור יכול להתקיים בכל אחד מהסניפים שלנו. הכל בהתאם לנוחות שלכם ולזמינות המגשר המועדף אליכם. במקרים מסוימים ניתן אף לבצע את הגישור במשרדי החברה.

 

ש: מי הם המגשרים במשרד המגשרים נדב נישרי?

ת: המגשרים שלנו הם מגשרים בכירים ומנוסים שעברו את מיטב ההכשרות הנדרשות וצברו ניסיון רב במהלך השנים בגישורים בתחומים שונים. המגשרים שלנו מלווים על ידי המגשר נדב נישרי המוכר כאחד המגשרים הבכירים בישראל.

השאר תגובה