גישור במקרה של הרעת תנאי עבודה

גישור במקרה של הרעת תנאי עבודה/ בטי הררי

הרעה בתנאי עבודה ופגיעה בזכויות העובד הינם מקרים אשר מאפשרים לעובד להתפטר ויראו בו כדין מפוטר.

ראשית יש לשים לב להבדל בין דין פיטורין לדין התפטרות. נכון להיום הדין צימצם את ההבדלים שבין פיטורין להתפטרות אולם עדיין נושא הפיטורין רלוונטי לעניין גובה הפיצוי שיתקבל אצל העובד.

כאשר העובד מפוטר, מחויב המעסיק לשלם לו את משכורתו האחרונה כפול מספר השנים בהן עבד ואילו כאשר העובד מתפטר מרצונו, מחויב המעסיק לשחרר לידיו את כל הכספים אשר נצברו לטובתו בקרן הפנסיה כאשר מרכיב הפיצויים מהווה 6% מההפרשה החודשית לקרן הפנסיה.

ההבדלים בין הסכומים תלויים באורך תקופת העבודה, ככול שהעובד עבד שנים רבות במקום העבודה, כך ההבדל גדול יותר.

הדבר נובע מהעובדה שעד שנת 2008 מעטים היו המעסיקים הפרטיים אשר הפרישו כספים לקופת פנסיה ופיצויים של העובד. הדבר היה נהוג במגזרים הציבוריים אולם בטח שלא במגזר הפרטי.

בשנת 2008 התקבל חוק אשר שינה את פני העתיד של כל העובדים השכירים בישראל ולמעשה קבע כי על המעסיק להעביר לטובת העובד כספים לקרן פנסיה ולטובת פיצויים.

חובת ההפרשה לפנסיה ולפיצויים החלו בהדרגה וכיום על המעסיק להפריש לעובד 6.5% לטובת פנסיה ו- 6% לטובת פיצויים.

כלומר אם העובד מבקש להתפטר מרצונו והוא עובד תקופה ארוכה אצל המעסיק, לא יקבל לידיו את הסכום אותו יקבל באם יפוטר אלא רק את הסכום שנצבר לטובתו בקופת הפיצויים, אולם אם העובד התחיל עבודתו לאחר שנת 2008, סביר להניח שיצטברו לזכותו קופת הפנסיה כספים רבים.

כמו כן קיים הבדל בסכום שנצבר לטובתו בקופת הפיצויים באם הינו חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

כאשר העובד עומד מול מצב של הרעת תנאים בתנאי עבודתו, עלינו לשאול מספר שאלות כגון: האם הרעת התנאים הינה זמנית, האם הרעת התנאים מגיעה במקום מהלך דרסטי יותר כגון פיטורין, מה טיב מערכת היחסים שבין העובד למעסיק ועוד..

בגישה הגישורית אליה אנו שואפים לברר מול הגורמים הרלוונטיים האם ניתן להגיע לתוצאה דומה באמצעים פחות פוגעניים, האם ניתן להגביל את תקופת הפגיעה בתנאים, האם טוב לי במקום העבודה ואני רואה בו את עתידי ולכן “נכנס תחת האלונקה” עד שמקום העבודה יחזור למסלול. כלומר לא תמיד במקרה של הרעת תנאים ירצה העובד להשתמש בזכותו על פי דין ויעזוב את מקום עבודתו לעיתים, בראייה לטווח רחוק, ייבחר העובד לקבל עליו את הרעת התנאים כל עוד היא מוצדקת ולא שרירותית וכול עוד האינטרס שלו נוטה יותר לטובת הישארות בעסק על פי התפטרות. על אלמנטים אלו בדיוק, מבוסס הגידור, ולכן במצבים מעין אלה הוא יכול לשרת את העובד ואת המעסיק גם יחד בצורה הטובה ביותר עבור שניהם. 

השאר תגובה